phone
לפרטים חייגו:
03-6081911
  • לתיאום פגישה עם יוסי וקס והצוות
    ולעלות על נתיב להצלחה
    השאירו פרטים בטופס

גיוס אשראי ממגוון גורמי אשראי בנקאיים וחוץ בנקאיים

בשבוע החולף קיבלנו בחברת נתיב שורה של אישורים למספר לקוחות שעבורם ניהלנו תהליך של גיוס אשראי ממגוון גורמי אשראי בנקאיים וחוץ בנקאיים. בין החברות, חברה לשיווק מוצרי מזון שעבורה גייסה חברת נתיב סך של 400 אלף ₪ מהקרן בערבות מדינה, וזאת על בסיס בקשת אשראי מסודרת ומקצועית שנבנתה על ידי מקצועני הפיננסים של חברת נתיב.