phone
לפרטים חייגו:
03-6081911
  • לתיאום פגישה עם יוסי וקס והצוות
    ולעלות על נתיב להצלחה
    השאירו פרטים בטופס

גיוס כספים לעמותה

גיוס כספים לעמותה

בישראל פועלות אלפי עמותות העוסקות בתחומים שונים ומגוונים, חלקן סביב מטרות נקודתיות מאוד, וחלקן לטובת כלל הציבור. עמותות אלה נהנות בחלקן מתמיכה ממשלתית ברמות שונות, הכל בהתאם לעמידתן בקריטריונים לקבלת תמיכה זו. יחד עם זאת, רבות מהן נאבקות יום יום על הישרדותן, על אף שהמטרות לשמן הן פועלות יכולות להיות מאוד חיוביות וחשובות לחברה בישראל ובכלל. אם יש לכם עמותה כזאת, ואם אתם מעוניינים לגייס עבורה כספים שיסייעו לשימור פעילותה, תוכלו להזניק מהלך של גיוס כספים לעמותה, מהלך הכולל גיוס כספים ממספר מקורות ובמגוון אופנים.

חברת נתיב מבצעת גיוס אשראי, מענקים ותרומות

באפשרותכם לגייס כספים בתצורה של אשראי, מענק או תרומות. גיוס אשראי לעמותה הוא עניין אפשרי ומומלץ כל עוד לעמותה יש מקורות הכנסה כלשהם שבאמצעותם ניתן להחזיר את תשלומי ההלוואה לאורך תקופת ההחזר. במידה ואין מקורות הכנסה כאלה, לא כדאי לקחת אשראי, וכנראה שגם אשראי כזה לא יאושר לכם. אפשרות נוספת העומדת בפניכם היא אפשרות של מענקים ממשלתיים, או מענקים מגופים ציבוריים הקשורים לפעילות העמותה.

חברת נתיב מגייסת מענקים מגופים התומכים בפעילות העמותה

כך למשל, אם העמותה שלכם תומכת בתלמידים או סטודנטים, ייתכן שתוכלו לקבל מענק משמעותי ממשרד החינוך, מאוניברסיטה, קרן מחקר, או כל גוף אחר המעודד את החינוך בישראל. לבסוף, גיוס כספים לעמותה יכול להתבצע גם בערוץ התרומות, וישנם לא מעט גופים ואנשים פרטיים בעלי אמצעים, שתורמים למטרות אותן הם מעוניינים לקדם. האתגר הגדול העומד בפניכם הוא לזהות את אותם מקורות מימון, להגיע אליהם, לבנות את הפנייה אליהם בצורה אפקטיבית, ובסופו של דבר גם להשיג את המשאבים הדרושים לכם.

גיוס בצורה מקצועית ואפקטיבית על ידי המומחים של חברת נתיב

פנייה לאיש מקצוע המתמחה בתחום של גיוס כספים בכלל ובתחום של גיוס כספים לעמותה בפרט יכולה לסייע לכם מאוד בביצוע המשימה והשגת המטרה. אנשי מקצוע אלה יודעים בדיוק כיצד לבנות תמהיל גיוס כספים אפקטיבי, ויודעים גם כיצד לאתר את כל מקורות המימון, לבנות את הפנייה עבורם ולבצע את תהליך הגיוס בצורה הטובה ביותר, על מנת למקסם את ההסתברות לקבלת כל המשאבים הכספיים הדרושים לכם