phone
לפרטים חייגו:
03-6081911
  • לתיאום פגישה עם יוסי וקס והצוות
    ולעלות על נתיב להצלחה
    השאירו פרטים בטופס

דגשים לעבודה עם הבנקים

עבודה נכונה עם הבנק, ובמיוחד עם הבנקאי שלך בסניף, מחייבת אותך, בעל העסק, להקפיד ככל האפשר על 20 הכללים שלהלן
מאת יוסי וקס *
1. חשבון הבנק הוא "הראי של העסק". אם יש בעיה בחשבון, סימן שיש לבדוק את העסק. כדאי להקשיב להערות  הבנקאי ולעצותיו, כי לפעמים הוא עשוי לזהות בעיות או קשיים לפני שהבעלים והמנהלים זיהו אותם.
2. הקפד לנהל את החשבון במסגרת הראשונה שנקבעה לך. כך תוכל לשמור לעצמך מרווחי ביטחון ולהימנע מתשלום ריבית גבוהה יותר.
3. הפגן רצינות ואמינות. עמוד תמיד בקשר שוטף עם הבנק ודאג להיות זמין בכל עת.
4. הימנע ממתן הבטחות שאין ודאות שיתממשו, כיוון שאינן בשליטת העסק.
5. קח מקדמי ביטחון בזמן ובסכומים, כדי שתוכל לעמוד בהבטחות. התאם את מסגרת האשראי לצורכי העסק ודאג תמיד לעמוד ביתרה הנמוכה ב-10% מגובה המסגרת המקסימלי.
6. לפי הוראת המפקח על הבנקים, לא ניתן כיום לחרוג מהמסגרת, מבלי לתאם זאת מראש ולקבל את אישור הבנק. 
7. במקרה הצורך, לחריגה זמנית, העבר לבנק תזרים מזומנים מדויק ועדכני, המראה את מועד סגירת החריגה ודאג  לקבל את אישור הבנק.
8. הימנע מלהעמיד את הבנקאי בפני עובדה מוגמרת בנושא משיכות היתר. אל תפתיע אותו!
9. הצג תוכנית עסקית מקיפה ועקבית, בה יודגש תזרים המזומנים, בעת הגשת בקשת אשראי.
10. העבר לבנקאי דוחות כספיים ונתוני מע"מ נדרשים בצורה מסודרת ובאופן שוטף, לפי בקשתו.
11. תן לבנקאי תחושה שהעסק בשליטה מלאה, שהוא מנוהל היטב וביעילות וכי בעליו מכירים את השוק הרלוונטי שלהם ואת כללי המשחק בו.
12. דאג לעדכון שוטף של הבנקאי אודות מצב העסק, תוכניות העסק ושינויים מהותיים (בזהירות המתבקשת).
13. הבנקאי אינו יועץ עסקי – אפשר להיעזר בידע, בניסיון ובמקצועיות שלו בנושאי מימון ובנושאים בנקאיים, אבל הוא בדרך כלל לא מכיר את העסק לעומקו ולכן עצותיו בנושא העסק לא יהיו מספיק יעילות. 
14. חובה לנהל מו"מ עם הבנק על כל עמלה וריבית. מומלץ לדרוש הנחות וכן השוואת העמלה/הריבית לזו הנהוגה בבנק אחר.
15. כדאי להכין מסגרת אשראי גבוהה מהניצול הצפוי, אבל לנצל אותה רק אם העסק צריך זאת, ולא כשהבנקאי מציע לנצל אותה. חשוב: מסגרת גבוהה יש להכין בזמני "רגיעה", כשהכול על מי מנוחות. זכור, כשהעסק "יסער", יהיה קשה להגדיל את המסגרת.
16. יש להקפיד ששיעור ההתבססות של הבנק על בטחונות העסק יהיה לא פחות מהמקובל בבנקים אחרים.
17. יש להימנע ככל האפשר מחתימה על שעבוד שוטף על העסק, כי הדבר יגביל את פעילות העסק בבנקים – אלא אם אתה מקבל אשראי גדול, או תמורה הולמת מהבנק.
18. יש להגביל ערבות אישית לסכום סביר, שמתאים להיקף האשראי הדרוש לעסק, בתוספת מקדם ביטחון. השתדל לא לחתום על מסמך ערבות ללא הגבלה בסכום.
19. הזמן את הבנקאי לביקור בעסק, מעת לעת.אחת לשנה, פגוש את הבנקאי, כדי לערוך עימו הסכם שנתי ולתאם את מבנה מסגרות האשראי והתנאים לשנה  הבאה.
20. עדיף לנהל חשבון במחלקה העסקית, כי שם תקבל את השירות הטוב ביותר.
"המבדיל בין אדם לבין בעלי חיים – דאגות פיננסיות" (ז'יל רינאר)
*יוסי וקס, מנכ"ל חברת נתיב ניהול, יעוץ ופיתוח עסקים בע"מ, מומחה ובעל ניסיון של 23 שנה בתקשורת עם הבנקים, גיוס אשראי,  יעוץ וליווי בתחום הפיננסי והפיתוח העסקי, חבר הנהלה בלשכת היועצים העסקיים.