phone
לפרטים חייגו:
03-6081911
  • לתיאום פגישה עם יוסי וקס והצוות
    ולעלות על נתיב להצלחה
    השאירו פרטים בטופס

כך תנהל חשבון בנק ללא חריגה

ניהול חשבון בנק ללא חריגה מחייב אותך לבצע סדרת פעולות באופן קבוע ושוטף, אולם אל תצפה לתוצאות מיידיות ובטווח הקצר. כדי להשיג מצב של אי-חריגה, אתה חייב לוודא שהפעולות יהיו ארוכות טווח ולדאוג לניהול הנכון בעסק:
מאת יוסי וקס *
1. ניתוח הדוחות הכספיים
יש לבדוק את הדוחות הכספיים ואת דפי הבנק ולנתח את תזרים המזומנים העתידי בעסק.
אם מזהים חריגה כרונית, יש לבדוק את הסיבות לכך, רצוי עם יועץ עסקי.
2. ניתוח צורכי האשראי
יש לבחון את מבנה האשראי הנדרש לעסק ולחלק אותו באופן הגיוני, בין אשראי לטווח הקצר (למימון פעילות שוטפת) לאשראי לטווח הארוך (למימון השקעות ופיתוח עסקי). כמו כן, יש לבחון שימוש באשראים נוספים ובערבויות בנקאיות למימון פעילויות ממוקדות, לפי אופי העסק. כמו כן, חשוב ביותר לנתח את כושר ההחזר של העסק.
3. בניית מערכת יחסים טובה עם הבנקאי
יש לקיים פגישה מסודרת עם הבנקאי (רצוי בליווי יועץ עסקי, המדבר ב"שפת הבנקאי"). הפגישה תכלול ארבעה חלקים: מצגת על הפעילות בעסק והפיתוח העסקי העתידי, בקשת האשראי (רצוי לבקש 20% יותר מהדרוש, לפתרון בעיות בלתי צפויות), מבנה הבטחונות הרצוי וכושר ההחזר, ולבסוף, ההסדר המבוקש של תנאי האשראי וגובה הריביות והעמלות. יש לבקש מהבנקאי סיכום בכתב של תוצאות הפגישה.
4. טיפוח התקשורת האמינה עם הבנקאי
יש לדאוג לשקיפות ולאמינות בתקשורת עם הבנקאי ובכל הפעולות הבנקאיות והעסקיות, כדי שלא להפתיע אותו. מערכת המבוססת על אמון תגרום לבנקאי להיות קשוב יותר לצורכי העסק ולהסכים להגדיל מסגרות אשראי זמניות, שימנעו חריגה.
5. ניהול מסודר של תזרים מזומנים
יש לדאוג לתזרים מסודר של כל התקבולים והתשלומים העתידיים של העסק, באמצעות תוכנת ניהול תזרים או בגליון אקסל, המאפשרים מעקב יומי ושבועי אחריו. ניהול קבוע של התזרים יאפשר לתת מענה מוקדם לבעיות שעלולות לצוץ.
6. שיפור מערך הגבייה
יש לקבוע תנאי אשראי לכל לקוח, לעקוב מדי שבוע אחר דוח לקוחות חייבים ולדרוש קבלת התקבולים במועד. כדאי לערוך דירוג של לקוחות בסיכון ולקוחות "בעייתיים".
7. ניהול תקציב תשלומים לספקים
יש להחליט על גובה התקציב החודשי הקבוע של תשלומים לספקים, שאין לחרוג ממנו (כל תשלום חריג יידחה לחודש הבא). יש לבקש מהספקים להגדיל את תנאי האשראי לעסק (כי הם בדרך כלל לא דורשים ריבית).
8. הפרדה בין החשבון הפרטי לעסקי
יש להקפיד להעביר סכום קבוע, אחת לחודש, מהחשבון העסקי לפרטי (כמעין משכורת), כדי שיוכל לממן את צורכי תקציב המשפחה, ובכך להימנע ממשיכות לצרכים פרטיים מעבר לכושר התשלום של העסק. רצוי לנהל את החשבונות בשני בנקים נפרדים, כדי להגדיל את כושר השליטה והתמרון.
[["אם נעשה כל שביכולתנו, נדהים את עצמנו" (תומס א. אדיסון)]]
*יוסי וקס, מנכ"ל חברת נתיב ניהול, יעוץ ופיתוח עסקים בע"מ, מומחה ובעל ניסיון של 20 שנה בתקשורת עם הבנקים, גיוס אשראי,  יעוץ וליווי בתחום הפיננסי והפיתוח העסקי, סגן נשיא לשכת היועצים העסקיים.