phone
לפרטים חייגו:
03-6081911
  • לתיאום פגישה עם יוסי וקס והצוות
    ולעלות על נתיב להצלחה
    השאירו פרטים בטופס

מעסק שורד לעסק מצליח

כל עסק דורש מבעל העסק כישורי ניהול שונים, במאמר זה אפרט את חשיבות הניהול הפיננסי של העסק, תחום שיקבע במידה רבה את הצלחת העסק. שני כלים משמעותיים עומדים לרשות בעל העסק בהתמודדות מול האתגר הפיננסי: תזרים מזומנים ודו"ח רווח והפסד
מאת יוסי וקס *
קיים גבול דק מאוד בין עסק מצליח ועסק מגמגם או שורד, את הגבול הזה משרטט מנהל העסק, ברוב המקרים כישורי הניהול הם אלה שיקבעו את הצלחת העסק. ניהול מוצלח מתחיל ונגמר בהקפדה על ארבעה מרכיבים, השלובים זה בזה בצורה הדוקה: האסטרטגיה, התכנון, השליטה והבקרה. ניהול פיננסי של העסק הוא חלק מהותי במרכיבי התכנון והבקרה. בעלי עסקים רבים שהגיעו לתחום ללא רקע של ניהול צריכים לאמץ מהר מאוד מיומנויות אלה. אגב, מחקר מקיף שנערך בארה"ב  מצא כי מקורם של למעלה מ- 90% מהכישלונות העסקיים  הוא בחוסר ידע ניהולי ופיננסי.
 כל כישורים  המקצועיים לא יעזרו,  אם העסק ינוהל ללא בקרה פיננסית.
הבנקים בישראל, כמדיניות, החליטו להימנע ככל האפשר ממתן אשראי לענפים שונים, כמו ענף המסעדות ובתי הקפה, אופנה וכד' וזאת לאור רמת הסיכון הגבוהה שלהם. במקרים מסוימים הבנקים אף מצמצמים אשראי שכבר נתנו ומגמה זו צפויה להחריף. עסקים שמנוהלים ללא ניהול ובקרה פיננסית עלולים לקרוס.
"חברה קרסה, בגלל ניהול פיננסי כושל. בעלי החברה לא הקפידו על ניהול ובקרה פיננסית: גייסו מימון גדול מידיי בבנק, שהכביד על העסק, לא בדקו דוח"ות רווח והפסד, לא ניהלו תזרים מזומנים מסודר,  בשל כך לא גילו בזמן שהעסק שלהם מפסיד כל חודש. למעשה הם "התעוררו" רק כשהבנק החזיר שיקים. אבל אז כבר היה מאוחר מידיי, הספקים נבהלו, הבנק לחץ, החובות תפחו והעסק נסגר. בקרה פיננסית היתה עוזרת לגלות את הבעיות בזמן אמת ולתת פתרונות והערכות מתאימה כדי למנוע קריסה מיותרת".
 
 
ניהול פיננסי מתבסס על שני כלים משמעותיים:
כלי מס'1 : ניהול תזרים מזומנים
תזרים המזומנים הינו המשקף והאינדיקאטור הטוב ביותר למצב החברה.
תזרים המזומנים הוא כלי לניהול זרמי המזומנים הנכנסים והיוצאים מהעסק בכל יום ויום. כלי זה חשוב ביותר לניהולו השוטף של העסק ולצורך קבלת החלטות פיננסיות שונות. התזרים מאפשר לבעל העסק לדעת באופן קבוע מה יתרות המזומנים החזויות שלו ולהיערך בהתאם. בצורה זו שומר בעל העסק על יציבות העסק. במקרים רבים, שימוש בתזרים המזומנים הוא ההבדל בין "להיות" או "לחדול". יותר מדי עסקים נכשלים כיום, מאחר שאינם מבינים את חשיבותו של תזרים המזומנים ואינם דואגים לנהל אותו כראוי.
חשיבות התזרים: שמירה על יציבות העסק והערכות להפתעות בעתיד, שמירה על מסגרת האשראי בבנק, כלי לקבלת החלטות עתידיות על הוצאת כספים, תכנון חודשי של תקציב התשלומים האפשרי, וכן הצגת תזרים לבנק בעת בקשות למתן אשראי זמני.
הבנקים, מתוך הבנת חשיבותו של כלי תזרים המזומנים בעסק, החלו לדרוש מהעסקים להציג בפניהם את דוח התזרים המעודכן, הן באופן שוטף והן בעת בקשת אשראי. אכן,
התוצר הסופי של תזרים המזומנים הוא מסמך דמוי דף חשבון הבנק. בדומה לדף הבנק, גם דף התזרים מורכב מ-5 עמודות: תאריך הפעולה, תיאור הפעולה, תנועה בזכות, תנועה בחובה ויתרה יומית – בחתך יומיומי, לאורך כל תקופת התקציב. דף זה מציג לעסק את תחזית יתרותיו העתידיות, בין אם חיוביות ובין אם שליליות, לחודשים הבאים. התוצאה היא, שאם התחזית נערכה כהלכה, דף החשבון שיקבל העסק מהבנק בחודש הבא יהיה דומה מאוד לדף התזרים.
הפירוט היומי בתזרים נעשה, לרוב, עד 3 חודשים קדימה. דף התזרים יכול לשמש כדי לבחון תרחישים שונים ואת השינוי ביתרות המזומנים כתוצאה מהם, ולקבל החלטות בהתאם. לדוגמא: אם על פי התזרים אתה ביתרת חובה בחודש הבא, תשקול לצאת במבצעים, תערוך אירועים או קידום מכירות למסעדה. יש להיערך לחודשים אשר יש בהם חגים אשר משפיעים בצורה דרסטית על התנהגות התזרים באותה תקופה. ניתן גם לפנות לבנק ולבקש אשראי זמני לתקופה בה התזרים מציג גרעון. 
הכנת תזרים המזומנים
השלב הראשון: כדי להכין את דף תזרים המזומנים יש להעריך תחילה את זרמי המזומנים הנכנסים לעסק מהפעילות השוטפת. כמובן, המקור העיקרי לכניסת המזומנים בעסק הם הלקוחות.
כל מנהל עסק מכיר את ההתנהלות והדינמיקה הכללית של העסק ומכיר את התקופות החלשות והחזקות יותר שלו. מתי נכנס יותר כסף, מתי פחות. צפי ההכנסות יכול להתבסס גם על מכירות שנה שעברה בתקופה המקבילה.
זיהוי דפוסי ההתנהלות של הלקוחות מאפשר לעסק להיערך נכון הן מבחינת כוח אדם והן מבחינה פיננסית מול הבנק.
השלב השני:  הערכה של יציאת המזומנים מהעסק. רוב הנתונים לשנה הקרובה ידועים, חלקם בסכום ברור וחד, מתוך הפעילויות השוטפות, כמו: הוצאות שכר דירה, תשלומים לעירייה, תשלומי שכר עבודה נטו, ביטוחים ועוד.
במקביל, קיימים סעיפי תשלום מורכבים יותר, כמו תשלומי ספקים שונים, המע"מ החודשי: יש להעריך את המכירות החודשיות לאורך כל תקופת התכנון, לחזות את תאריכי קבלת התשלומים, לחזות את ההוצאות בעסק ולחלץ מהם את סכומי המע"מ.
צריך לשלב בתזרים גם את תקציב ההשקעות של העסק, המיועד לרכישת רכוש קבוע. דף התזרים יציג את תמונת המצב הפיננסי של העסק לתקופה הקרובה ומה האפשרויות העומדות לרשותו למימון השקעותיו.
עם שילוב תקציב ההשקעות בתזרים המזומנים השוטף, מתקבל תזרים המזומנים הכולל. תזרים זה מציג תמונה מלאה של צורכי המימון של העסק, לטווח הקצר, הבינוני והארוך.
תזרים המזומנים מאפשר לבעל העסק להיערך מראש למצב של חוסר במזומנים, ולא להיות "מופתע" כאשר הוא חורג ממסגרת האשראי בבנק. למעשה, הערכות נכונה תורמת ליציבות הפיננסית של העסק, עוגן משמעותי להצלחה.
כלי שני: דו"ח רווח והפסד
ההבדל בין תזרים המזומנים לבין דו"ח רווח והפסד הינו: דו"ח רווח והפסד מראה נתונים היסטוריים של העסק ונועד לבדוק האם העסק היה רווחי בתקופת הדו"ח. לעומתו, תזרים המזומנים בונה ומראה נתונים עתידיים במטרה לבדוק את נזילות העסק בלי התייחסות לרווחיותו.
אחרי שהצלחנו לייצב את העסק, נשאלת השאלה האם העסק מרוויח. כל עסק חייב להרוויח לכל הפחות 10-15% רווח נקי ממחזור המכירות החודשי, עדיף כמובן יותר. דו"ח רווח והפסד בו מגולמת ההכנסה הכוללת מול כל רכיבי ההוצאה בחלוקה לקטגוריות משקף את התוצאות העסקיות של העסק לתקופה נתונה. הנתונים המתקבלים ממנו הם נתוני ההכנסות וההוצאות בסיווגים שונים וכך ניתן ללמוד ממנו מה היו הכנסות העסק והוצאותיו לאותה תקופה. וכמובן, הרווח או ההפסד של העסק לתקופת הדו"ח.
קבוצת ההוצאות מחולקת לשלוש קבוצות
1. קניות
2. הוצאות השכר
3. הוצאות הנהלה כלליות
4. הוצאות מימון
בעסק המנוהל היטב דורש המנהל  לקבל לידיו בכל חודש דו"ח זה לצרכים ניהוליים.
דו"ח רווח והפסד מאפשר לבעל העסק לבחון: האם העסק מרוויח? אם לא, מדוע? האם עלויות כאלה או אחרות גבוהות מדי? האם עלויות השכר של העובדים גבוהות?
עיון מדוקדק בדו"ח יעזור לבעל העסק להחליט היכן לקצץ בהוצאות ויעזור בהחלטות אסטרטגיות משמעותיות יותר כמו לסגור את העסק או לחילופין להתרחב.
*יוסי וקס, מנכ"ל חברת נתיב ניהול, יעוץ ופיתוח עסקים בע"מ, מומחה ובעל ניסיון של 20 שנה בתקשורת עם הבנקים, גיוס אשראי,  יעוץ וליווי בתחום הפיננסי והפיתוח העסקי, חבר הנהלה בלשכת היועצים העסקיים.