phone
לפרטים חייגו:
03-6081911
  • לתיאום פגישה עם יוסי וקס והצוות
    ולעלות על נתיב להצלחה
    השאירו פרטים בטופס

סדנאות – בית ספר להצלחה עסקית של נתיב

תקשורת עם בנקים ומקורות מימון חדשים לעסקים

סדנה בנושא תקשורת עם בנקים וגורמי מימון חדשים והגדלת מכירות
מוזמנים בעלי עסקים המעוניינים ללמוד כיצד לתקשר עם הבנקים באופן שיגרום לבנק לתמוך בעסק בכל עת. 
אילו גורמי מימון טובים יש היום בישראל וכיצד ניתן להגדיל מכירות באמצעות טיפוח עובדים.

תאריך הסדנה: 18/01/2017
בשעה 17:00 בחברת נתיב, מרכז עזריאלי, מגדל עגול, ת"א.

מרצים: יוסי וקס ואילן ברק

                                                                                           פרטים נוספים...

ניהול תזרים מזומנים וקריאת דוחות כספיים

סדנה בנושא ניהול תזרים מזומנים, דוחות פיננסיים ועקרונות יסוד להצלחה עסקית.
מוזמנים בעלי עסקים המעוניינים ללמוד לקרוא ולנתח דוחות פיננסיים ותזרים מזומנים.

ומהם העקרונות החשובים להצלחה עסקית

תאריך הסדנה: 15/02/2017

מרצים: יוסי וקס, אילן ברק

                                                                                           פרטים נוספים...

מעסק שורד לעסק מצליח ואיך לשלב נכון קמפיינים של גוגל

סדנה בנושא ניהול יוזם ורגוע ניהול מתוך רווחה ולא מתוך לחץ
ואיך לנצל נכון מידע המגיע מקמפיין גוגל.
מוזמנים בעלי עסקים המעוניינים לקבל כלי עבודה חשובים לניהול העסק שלהם.

 

תאריך הסדנה: 15/03/2017

מרצים: יוסי וקס, עפר שוקרון ושלומי בן חמו

                                                                                           פרטים נוספים...

תקשורת עם בנקים, מקורות מימון חדשים לעסקים והגדלת מכירות

סדנה בנושא תקשורת עם בנקים, גורמי מימון חדשים וטיפוח עובדים להגדלת מכירות
מוזמנים בעלי עסקים המעוניינים ללמוד כיצד לתקשר עם הבנקים באופן
שיגרום לבנק לתמוך בעסק בכל עת. אילו גורמי מימון טובים יש היום בישראל.

וכיצד ניתן באמצעות טיפוח עובדים להגדיל מכירות.

תאריך הסדנה: 17/05/2017

מרצים: יוסי וקס ואילן ברק

                                                                                           פרטים נוספים...

מקורות מימון לעסק ותקשורת בינאישית להגדלת מכירות

סדנה בנושא מקורות מימון ואיך לגייס אשראי
המזומנים להצלחת העסק, איך מנצחים בפגישה עסקית
ותקשורת בינאישית מקרבת בעולם העסקי של היום

 

תאריך הסדנה: 14/06/2017

מרצים: יוסי וקס, אילן ברק, רן זיו

                                                                                           פרטים נוספים...

ניהול תזרים מזומנים וקריאת דוחות כספיים

סדנה בנושא ניהול תזרים מזומנים, דוחות פיננסיים ועקרונות יסוד להצלחה עסקית.
מוזמנים בעלי עסקים המעוניינים ללמוד לקרוא ולנתח דוחות פיננסיים ותזרים מזומנים.

ומהם העקרונות החשובים להצלחה עסקית.

תאריך הסדנה: 12/07/2017

מרצים: יוסי וקס, אילן ברק, יניב עינת

                                                                                           פרטים נוספים...

מעסק שורד לעסק מצליח - מה עושה את ההבדל?

סדנה בנושא ניהול יוזם ורגוע, ניהול מתוך רווחה ולא מתוך לחץ.

עקרונות למשא ומתן מוצלח.

מוזמנים בעלי עסקים המעוניינים לצאת מניהול לחוץ ומגיב לניהול רגוע ויוזם.

תאריך הסדנה: 13/09/2017

מרצים: יוסי וקס ואילן ברק

                                                                                           פרטים נוספים...

לנצח בפגישה עסקית ובניית תכנית עסקית ותקציב

בסדנה זו נכיר את העקרונות המנחים לכתיבת תוכנית עסקית ובניית תקציב שנתי

ונקבל טיפים כיצד לנצח בפגישה עסקית.

מוזמנים בעלי עסקים המעוניינים לקבל כלים מקדמים להצלחת העסק שלהם.

תאריך הסדנה: 18/10/2017

מרצים: יוסי וקס, אילן ברק

                                                                                           פרטים נוספים...

תקשורת עם בנקים, מקורות מימון לעסק וטיפוח עובדים להגדלת מכירות

סדנה בנושא תקשורת עם בנקים, גורמי מימון חדשים וטיפוח עובדים להגדלת מכירות
מוזמנים בעלי עסקים המעוניינים ללמוד כיצד לתקשר עם הבנקים באופן
שיגרום לבנק לתמוך בעסק בכל עת. אילו גורמי מימון טובים יש היום בישראל.

וכיצד ניתן באמצעות טיפוח עובדים להגדיל מכירות.

תאריך הסדנה: 15/11/2017

מרצים: יוסי וקס ואילן ברק

                                                                                           פרטים נוספים...

מעסק שורד לעסק מצליח - מה עושה את ההבדל?

סדנה בנושא ניהול יוזם ורגוע, ניהול מיתוך רווחה ולא מיתוך לחץ ועקרונות למשא ומתן מוצלח.

מוזמנים בעלי עסקים המעוניינים לצאת מניהול לחוץ ומגיב לניהול רגוע ויוזם.

תאריך הסדנה: 27/12/2017

מרצים: יוסי וקס ואילן ברק

                                                                                           פרטים נוספים...