phone
לפרטים חייגו:
03-6081911
  • לתיאום פגישה עם יוסי וקס והצוות
    ולעלות על נתיב להצלחה
    השאירו פרטים בטופס

הערכת שווי חברה

הערכת שווי חברה

כחברה פיננסית מובילה, מספקת חברת נתיב מגוון רחב של שירותים פיננסיים ובכלל זה גם שירות הערכת שווי חברה. מזה שנים שהחברה מספקת שירותי הערכת שווי למגוון רחב של עסקים וחברות בישראל, הן במסגרת פעילויות של מיזוג ורכישה, הן במסגרת פעילויות של שותפויות והתאגדות, והן במסגרת פעילויות של הנפקה ציבורית.

בדיקה מקצועית של החברה על ידי מומחים בתחום!

שוויה של חברה הוא בעצם מספר, מספר שכאשר מביטים בו הוא אינו משתמע לשתי פנים. יחד עם זאת, הדרך להגיע לאותו המספר היא דרך סופר מקצועית הדורשת ידע מקצועי רב בתחום הכלכלה והחשבונאות, וצריכה להביא בחשבון אלמנטים נסתרים רבים שאי אפשר לחוש ביד. במסגרת שירות הערכת שווי חברה, מבצעים המקצוענים של נתיב בדיקה מקיפה ויסודית של כל הנכסים וכל ההתחייבויות של העסק או החברה.

בכלל זה, אנו בודקים נכסי נדל"ן, אמצעי ייצור, כלי עבודה, מלאים וכל סוג אחר של נכסים מוחשיים הרלוונטיים לאותו העסק. בהמשך לכך, אנו מבצעים בחינה של כל הנכסים הבלתי מוחשיים, נכסים שיכולים להקפיץ את שוויה של החברה אף מעבר לנכסים הנראים לעין. נכסים אלה כוללים את שם המותג, המוניטין, קניין רוחני, ידע מקצועי, טכנולוגיות ייחודיות, טכניקות ניהול, ייצור או שירות ייחודיות וכדומה.

גילום התוצאות העסקיות של החברה במהלך השנים האחרונות

אל תוך חישוב השווי אנו מכניסים את התוצאות העסקיות של החברה במהלך השנים האחרונות, תוך חישוב ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, שיעור הרווחיות, שיעור ההוצאות וכדומה, ובהתאם לכך בונים מודל פיננסי צופה פני עתיד המשקף את התמורה המיידית שיוכל רוכש החברה ליהנות ממנה, לו רק יקפיד להמשיך ולנהל אותה כפי שהיא מתפקדת כיום.

חברה מקצועית ומנוסה

חברת נתיב היא חברה מקצועית ומנוסה, המודעת לחשיבות הרבה של האמון שנותנים בהערכת השווי הן הצד המוכר והן הצד הקונה, ועל כן מקפידה לבנות את ההערכה בצורה פרטנית ומנומקת עד הפרט הקטן ביותר. אנו מזמינים אתכם להגיע לפגישת היכרות בה תוכלו לקבל את כל המידע אודות שירות הערכת שווי חברה, ואת קווי העבודה הכלליים המאפיינים את השירות ואת כל השלבים והמהלכים המבוצעים במסגרתו, וכן להכיר את אנשי הצוות שלנו, על הרקע המקצועי, הניסיון והיכולות המקצועיות.

המומחים של חברת נתיב יסייעו לכם להעריך את שווי החברה בצורה מדויקת ונכונה.  חייגו עכשיו 03-6081911!