phone
לפרטים חייגו:
03-6081911
  • לתיאום פגישה עם יוסי וקס והצוות
    ולעלות על נתיב להצלחה
    השאירו פרטים בטופס

גיוס אשראי מוצלח עבור חברה המפתחת טכנולוגיה ייחודית להפעלת חניונים תת-קרקעיים

גיוס אשראי מוצלח עבור חברה המפתחת טכנולוגיה ייחודית להפעלת חניונים תת-קרקעיים

סיפור לקוח- ככה אנחנו עושים את זה…

אנחנו בחברת נתיב- ניהול, ייעוץ ופיתוח עסקי, פועלים מתוך אחריות והגינות לכל אחד ואחת מבעלי העסקים הפונים אלינו. בכל המקרים בהם אנו מעניקים שירותי ייעוץ, ניהול וליווי עסקי, אנו מקפידים לשים בראש מעינינו את טובת העסק ובעליו, ולצורך כך, אנו מקפידים לערוך מספר בדיקות מקדימות ומקיפות המאפשרות לנו לבחון את דרכי הפעולה המותאמים באופן נקודתי לכל בית עסק ועסק, וכל זאת כחלק מהנתיב שלנו להצלחה…

 

סיפורי הצלחה עם כל לקוח ולקוח

להלן אחד מסיפורי ההצלחה שלנו:

לפני מספר חודשים פנה אלינו מנכ"ל של חברה מתקדמת המפתחת טכנולוגיה ייחודית להפעלת חניונים תת-קרקעיים. מהות הפנייה הייתה: גיוס אשראי לצרכי העמדת פרויקטים להקמת חניונים תת קרקעיים בהם זכתה החברה. עם פניית המנכ"ל אלינו, ערכנו עבורו מספר בדיקות מקיפות אשר נועדו להעריך את הפוטנציאל הגידול העסקי עם קבלת הפרויקטים החדשים וביצועים. במסגרת שלב הבדיקה ביצענו את הפעולות הבאות:

הגדרנו את צרכי האשראי של הלקוח לטווח הקצר והארוך,

הכנו בקשת אשראי לגורמי מימון שונים

ערכנו תחזית פיתוח עסקי

הגשנו בקשות גיוס אשראי לגופים שונים

 

התוצאות מדברות בעד עצמן

מכלול הפעולות אותן יישמנו עבור הלקוח, הובילו בסופו של הליך לגיוס האשראי הנדרש, דבר אשר אפשר לבעלי החברה ליישם את תחזיות הגידול העסקי. נכון לסוף שנת 2014, מחזור החברה עמד על 10 מיליון שקלים, ועל פי התחזיות העסקיות השונות, מחזור הכנסות זה אמור לשלש את עצמו במהלך שנת 2015. הגדלת המחזור וקבלת הפרויקטים החדשים הוביל לכך שהחברה נמצאת כיום בהליך גיוס מערך עובדים אשר יתווסף ל-25 אנשי המקצוע הפועלים כיום בחברה.

 

התקשרו עוד היום לקבלת אשראי בתוך זמן קצר

אם אתם זקוקים לאשראי לטובת הפעילות העסקית, ואתם רוצים להבטיח את התנאים הטובים ביותר במהירות הרבה ביותר, התקשרו אלינו לחברת נתיב עוד היום, היפגשו עם אנשי המקצוע שלנו, והתחילו להניע את הגלגלים שבתוך זמן קצר יעמידו לרשותכם את האשראי הדרוש לכם לכל מטרה.